Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0104-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентните предимства на „Хан Крум” АД
Бенефициент: Хан Крум АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентните предимства на „Хан Крум” АД
Дейности: Изграждане на устойчива структура на управлението на проекта; Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008
Избор на консултантска организация; Разработване и внедряване на СУК ISO 9001:2008
Избор на сертифициращ орган; Сертифициране на „Хан Крум” АД, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008
Одит и визуализация; Разпространение на резултатите и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 500 BGN
Общ бюджет: 18 234 BGN
БФП: 9 117 BGN
Общо изплатени средства: 9 117 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 117 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 117 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 750 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 368 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 368 BGN
Финансиране от бенефициента 10 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз