Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0097-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000
Бенефициент: "ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008
Дейности: Проектен старт
Разработване и внедряване на СУК
Сертификация на СУК
Финално отчитане
Одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 337 BGN
Общ бюджет: 31 300 BGN
БФП: 15 337 BGN
Общо изплатени средства: 15 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 337 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 036 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 301 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 301 BGN
Финансиране от бенефициента 15 963 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз