Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0089-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: По пътя към международните пазари чрез въвеждане на международнопризнати стандарти
Бенефициент: "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТЕН ЦЕНТЪР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: По пътя към международните пазари чрез въвеждане на международнопризнати стандарти
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Отчетност на проектните дейности и разходи; Избор на сертифицираща организация; Избор на консултант за въвеждане на ISO 9001:2008 и ISO 10006:2003
Избор на подизпълнител за доставка на оборудване
Избор на подизпълнител за изработване на софтуер и изграждане на информационна система;
Определяне на обхвата на системите; Процес на разработване на системите; Анализ на оперативните системи за производство на рекламни материали
Етапно интегриране на ISO 10006:2003 и ISO 9001:2008 в информационна система; Тестване на информационната система
Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система; Провеждане на сертифициращи одити; Издаване на сертификати от съответния компетентен орган
Презентации и публикации на проекта
Одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 275 BGN
Общ бюджет: 23 500 BGN
БФП: 11 515 BGN
Общо изплатени средства: 11 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 515 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 788 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 727 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 727 BGN
Финансиране от бенефициента 24 225 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз