Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0087-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Симекс” ЕООД - по-конкурентноспособни чрез въвеждане на международни стандарти
Бенефициент: "СИМЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: „Симекс” ЕООД - по-конкурентноспособни чрез въвеждане на международни стандарти
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Отчетност на проектните дейности и разходи; Избор на консултант за въвеждане на ISO 14001:2004; Избор на сертифицираща организация; Избор на подизпълнител за доставка на оборудване; Избор на подизпълнител за изграж
Определяне на обхвата на системата; Процес на разработване на системите /всички поддейности/
Анализ на оперативните системи на фирмата, доставка на специализиран софтуер и хардуер
Етапно интегриране на ISO 14001:2004 в информационна система
Тестване на информационната система
Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система; Провеждане на сертифициращ одит; Издаване на сертификат от съответния компетентен орган
Презентации на проекта и отпечатване на брошури
Одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 500 BGN
Общ бюджет: 27 167 BGN
БФП: 13 180 BGN
Общо изплатени средства: 13 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 180 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 203 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 977 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 977 BGN
Финансиране от бенефициента 26 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз