Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0081-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оценка на съответствието за стандарти EN253, EN448 и EN488 на продуктите на „Инстал инженеринг” и контролна система за тяхното изпитване
Бенефициент: "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Оценка на съответствието за стандарти EN253, EN448 и EN488 на продуктите на „Инстал инженеринг” и контролна система за тяхното изпитване
Дейности: Подготовка на съответствието по EN253, EN448 и EN488
Оценка на съответствието по EN253, EN448 и EN488
Подготовка за окомплектоване на контролна система
Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АМЗ" ООД
"Зонков" ЕООД
БУЛГАРКОНТРОЛА
БОЙКИНГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 750 BGN
Общ бюджет: 139 077 BGN
БФП: 69 539 BGN
Общо изплатени средства: 69 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 69 539 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 59 108 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 108 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 431 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 431 BGN
Финансиране от бенефициента 89 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз