Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0079-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Бенефициент: "РИТОН-П" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Дейности: Формиране на вътрешно фирмен екип за изпълнение на проекта; Избор на доставчик на консултантски услуги
Разработване и внедряване на СУК със съдействието на консултанта
Избор на доставчик на сертификационните услуги
Сертифициране на СУК и издаване на сертификат
Финансов одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„БУЛЕКОПРОЕКТИ” ООД
ТЮФ НОРД България ЕООД
„Ажур ТДМ”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 500 BGN
Общ бюджет: 45 000 BGN
БФП: 22 500 BGN
Общо изплатени средства: 22 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 500 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 125 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 375 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 375 BGN
Финансиране от бенефициента 22 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз