Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0075-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на Система за Управление на Качеството съгласно изискванията на Стандарт ISO 9001:2000 в “ХЕБЪРСТРОЙ” ООД
Бенефициент: "ХЕБЪРСТРОЙ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Внедряване на Система за Управление на Качеството съгласно изискванията на Стандарт ISO 9001:2008 в “ХЕБЪРСТРОЙ” ООД
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертификация на СУК
Финално отчитане
Разходи за одит по проекта
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 168 BGN
Общ бюджет: 97 984 BGN
БФП: 48 012 BGN
Общо изплатени средства: 48 012 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 48 012 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 012 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 40 810 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 810 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 202 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 202 BGN
Финансиране от бенефициента 53 256 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз