Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000”
Бенефициент: "ДИД - 73" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008
Дейности: Сформиране на екип за организация и управление на поекта
Разработване и внедряване на СУК
Одит
Сертифициране на внедрената СУК
Управление, вътрешен мониторинг и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 750 BGN
Общ бюджет: 18 082 BGN
БФП: 9 041 BGN
Общо изплатени средства: 9 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 041 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 685 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 356 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 356 BGN
Финансиране от бенефициента 13 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз