Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Начев” ЕООД, чрез покриване на международно признати стандарти
Бенефициент: "Начев" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Начев” ЕООД, чрез покриване на международно признати стандарти
Дейности: Разходи за консултации по въвеждането на ISO 14001:2004
Закупуване и въвеждане в експлоатация на Софтуер за управление на стандарта ISO 14001:2004, 2 броя компютри за работа със софтуера и сървър за работа с компютрите
Сертификация по ISO 14001:2004
Разходи за визуализация и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 278 BGN
Общ бюджет: 40 160 BGN
БФП: 20 080 BGN
Общо изплатени средства: 20 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 680 BGN
2012 400 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 728 BGN
2012 340 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 068 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 952 BGN
2012 60 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 012 BGN
Финансиране от бенефициента 20 278 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз