Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Сертифициране на „СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД съгласно международно признатия стандарт ISO 9001:2008- гаранция за повишаване на конкурентоспособността”
Бенефициент: СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Сертифициране на „СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД съгласно международно признатия стандарт ISO 9001:2008- гаранция за повишаване на конкурентоспособността
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на СУК по стандарта ISO 9001:2008
Разработване и внедряване на СУК
Избор на сертифициращ орган; Сертифициране на СУК по стандарта ISO 9001:2008
Одит и визуализация на проекта
Дейности за отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 600 BGN
Общ бюджет: 22 211 BGN
БФП: 11 106 BGN
Общо изплатени средства: 11 106 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 606 BGN
2012 500 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 106 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 015 BGN
2012 425 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 591 BGN
2012 75 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 666 BGN
Финансиране от бенефициента 13 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз