Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000 в „Горжо” ЕООД
Бенефициент: "Горжо" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Горжо” ЕООД
Дейности: Подготвителна дейност
Избор на консултантска дейност за разработване и внедряване на СУК; Избор на сетифицираща организация; Сертификационен одит
Инвестиционна дейност по сключване на договор за доставка; Провеждане на процедура за избор на доставчик
Одит и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 477 BGN
Общ бюджет: 13 611 BGN
БФП: 6 806 BGN
Общо изплатени средства: 6 806 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 806 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 806 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 785 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 785 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 021 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 021 BGN
Финансиране от бенефициента 43 477 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз