Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Минимизиране на аспекти на замърсяване на околната среда чрез внедряване и сертификация на СУОС и закупуване на релевантно оборудване
Бенефициент: ''Енергоремонт - Бобов Дол'' АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Минимизиране на аспекти на замърсяване на околната среда чрез внедряване и сертификация на СУОС и закупуване на релевантно оборудване
Дейности: Старт на проекта
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУОС
Сертифициране на СУОС
Одит и визуализация на проекта
Финално отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 500 BGN
Общ бюджет: 186 000 BGN
БФП: 92 530 BGN
Общо изплатени средства: 92 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 92 530 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 651 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 651 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 880 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 880 BGN
Финансиране от бенефициента 99 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз