Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0180-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на Фактор ЕООД и висока конкурентоспособност на фирмата
Бенефициент: ФАКТОР ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на Фактор ЕООД и висока конкурентоспособност на фирмата
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУОС
Сертифициране на СУОС
Финално отчитане
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 500 BGN
Общ бюджет: 189 500 BGN
БФП: 94 500 BGN
Общо изплатени средства: 94 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 93 752 BGN
2012 748 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 689 BGN
2012 636 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 325 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 063 BGN
2012 112 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 175 BGN
Финансиране от бенефициента 95 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз