Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: БКС ЕООД - повишаване конкурентоспособността чрез производство в съответствие със стандарт ISO 14001:2004
Бенефициент: БКС ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: БКС ЕООД - повишаване конкурентоспособността чрез производство в съответствие със стандарт ISO 14001:2004
Дейности: Старт на проекта
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУОС
Сертифициране на СУОС
Финално отчитане
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 999 BGN
Общ бюджет: 200 038 BGN
БФП: 99 999 BGN
Общо изплатени средства: 99 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 99 999 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 999 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 999 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 000 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 000 BGN
Финансиране от бенефициента 100 039 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз