Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0070-C0001
Номер на проект: 2.1.05-ТМГ-00-22-23
Наименование: „Инвестиции и постигане на устойчивост в Стилмет АД”
Бенефициент: "ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 22.07.2009
Дата на приключване: 22.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Инвестиции и постигане на устойчивост в Стилмет АД”
Дейности: Закупуване и доставка на ДМА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
TURLA SRL
COMPES SPA
SMS MEER GMBH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 948 465 BGN
Общ бюджет: 10 093 232 BGN
БФП: 4 138 225 BGN
Общо изплатени средства: 4 138 225 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 138 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 793 916 BGN
2012 0 BGN
2013 - 300 274 BGN
2014 - 355 417 BGN
2015 0 BGN
4 138 225 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 517 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 074 829 BGN
2012 0 BGN
2013 - 255 233 BGN
2014 - 302 104 BGN
2015 0 BGN
3 517 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 620 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 719 087 BGN
2012 0 BGN
2013 - 45 041 BGN
2014 - 53 313 BGN
2015 0 BGN
620 734 BGN
Финансиране от бенефициента 7 120 962 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз