Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0527-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване"
Бенефициент: "Пасат България"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 24.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Царево
Описание
Описание на проекта: "Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване"
Дейности: Провеждане на процедура за избор на доставчик и сключване на договор
Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Докладване и предоставяне на информация за изпълнение на проектните дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД
Инсел България
"Киров Компресори"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 018 BGN
Общ бюджет: 144 970 BGN
БФП: 94 231 BGN
Общо изплатени средства: 94 231 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 94 231 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 231 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 80 096 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 096 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 135 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 135 BGN
Финансиране от бенефициента 79 702 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз