Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0511-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Производство на качествени замразени и охладени тестени изделия"
Бенефициент: "МД-2" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 24.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Производство на качествени замразени и охладени тестени изделия"
Дейности: Провеждане на тръжна процедура за подбор на доставчици на оборудване
Доставяне и инсталиране на машините и оборудването, свързани с производствения процес
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Агрифлекс България" ООД
"Кохерент" ЕООД
"РИС ОДИТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 964 972 BGN
Общ бюджет: 1 545 305 BGN
БФП: 927 183 BGN
Общо изплатени средства: 927 183 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 927 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 927 183 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
927 183 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 788 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 788 106 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
788 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 139 077 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 077 BGN
Финансиране от бенефициента 643 314 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз