Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0011-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-PPIP-11
Наименование: Организиране на Ден на отворените врати на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2008
Начална дата: 21.10.2008
Дата на приключване: 27.10.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: провеждане Ден на отворените врати на ОПОС-21 октомври, хотел "Анел"
Дейности: провеждане Ден на отворените врати на ОПОС среща със заинтересовани страни
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 700 BGN
Общ бюджет: 1 179 BGN
БФП: 1 179 BGN
Общо изплатени средства: 1 179 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 179 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 179 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 002 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 177 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
177 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз