Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на Булмар ООД чрез инвестиране в технологична модернизация на предприятието"
Бенефициент: "БУЛМАР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 24.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Повишаване конкурентоспособността на Булмар ООД чрез инвестиране в технологична модернизация на предприятието"
Дейности: Провеждане предвидените процедури в Постановление № 55/2007 на МС за избор на доставчик
Избор на доставчик и заявка на избраното оборудване
Доставка и монтаж на оборудването;Извършване на СМР
Пускане в експлоатация на новозакупените машини и съоржения
Визуализация на проекта
Отчитане на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 621 BGN
Общ бюджет: 327 434 BGN
БФП: 212 833 BGN
Общо изплатени средства: 212 833 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 724 BGN
2011 170 109 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 833 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 316 BGN
2011 144 592 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 908 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 409 BGN
2011 25 516 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 925 BGN
Финансиране от бенефициента 115 026 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз