Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0010-C0001
Номер на проект: ТА-2008-KPOS-PPIP-10
Наименование: Обучение на експерти от дирекция КПОС чрез участие на 27-28.10.2008 г. в семинар "Финансов контрол", организирани от Европейската академия за данъци, икономика и право в град Берлин, Германия.
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2008
Начална дата: 15.10.2008
Дата на приключване: 11.11.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Германия
Описание
Описание на проекта: oбучение на двама експерти от д-я КПОС чрез участие в семинар в град Берлин, 27-28.10.2008 г.
Дейности: участие на двама експерти в семинар семинар финансов контрол, 27-28.10.2008 г. в Берлин, Германия
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 823 BGN
Общ бюджет: 7 294 BGN
БФП: 7 294 BGN
Общо изплатени средства: 7 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 294 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 200 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 094 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 094 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз