Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0009-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-PPIP-9
Наименование: Провеждане на работна среща между УО, МЗ, дирекция "Отпадъци", дирекция "Превантивна дейност" от МОСВ, МФ, общини, НСОРБ и областни управители
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2008
Начална дата: 23.09.2008
Дата на приключване: 30.09.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: oрганизирането на работната среща има за цел да изясни, готовността на общините при откриването на процедура за подбор на проекти по приоритетна ос 2 за изграждане на регионални депа към настоящия момент
Дейности: работна среща КПОС, ФЕСОС, д-я Отпадъци, д-я ПД, МФ, общини, НСОРБ и областни управители
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 904 BGN
Общ бюджет: 10 894 BGN
БФП: 10 894 BGN
Общо изплатени средства: 10 894 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 894 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 894 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 260 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 634 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 634 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз