Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0008-C0001
Номер на проект: TA-2008-KPOS-PPIP-8
Наименование: Обучение на експерти от дирекция КПОС чрез участие в семинари и конференция, организирани от Европейската академия за данъци, икономика и право във Федерална Република Германия през 2008 г.
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.12.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Германия
Описание
Описание на проекта: Участие в годишна конференция "Държавни помощи на ЕС в германската практика" за периода 15-16.09.2008 г. в гр. Берлин
Дейности: обучение на 2-ма експерти обучение на 2-ма експерти от КПОС на 15-16.09.2008 г. в Германия
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 764 BGN
Общ бюджет: 7 245 BGN
БФП: 7 245 BGN
Общо изплатени средства: 7 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 245 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 158 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 087 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 087 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз