Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0180-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация в Симекс ЕООД – Криводол"
Бенефициент: "СИМЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Криводол
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация в Симекс ЕООД – Криводол"
Дейности: Определяне на екипа, проучване пазара на доставчици, осигуряващи техническите характеристики на оборудването и определяне необходимите допълнителни дейности за монтажа и пуска му
Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за закупуване, доставка и монтаж на оборудването и СМР
Оценка и избор на оферти. Сключване на договори
Реконструкция на производственото хале и поставяне на необходимите фундамент
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване
Закупуване и въвеждане на специализиран софтуер
Обучение на наличния персонал и наетия такъв
Визуализация и публичност на проекта
Финансов и технически отчет на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 416 611 BGN
Общ бюджет: 578 450 BGN
БФП: 375 993 BGN
Общо изплатени средства: 375 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 375 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 375 993 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
375 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 319 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 319 594 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
319 594 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 56 399 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 399 BGN
Финансиране от бенефициента 224 329 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз