Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0214-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизация на оборудването и разширяване на продуктовата гама от опаковки на ВИТАВЕЛ АД"
Бенефициент: "ВИТАВЕЛ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: "Модернизация на оборудването и разширяване на продуктовата гама от опаковки на ВИТАВЕЛ АД"
Дейности: Управление на проекта
Процедура за подбор на доставчици на машини
Закупуване и инсталиране на оборудването по проекта
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 826 BGN
Общ бюджет: 2 281 542 BGN
БФП: 991 812 BGN
Общо изплатени средства: 991 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 991 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 991 812 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
991 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 843 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 843 040 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
843 040 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 148 772 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 772 BGN
Финансиране от бенефициента 1 300 152 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз