Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0311-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологично обновление и модернизация в Обувна Фабрика Бари"
Бенефициент: "БАРИ КБК ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: "Технологично обновление и модернизация в Обувна Фабрика Бари"
Дейности: Сформиране на екипа на проекта
Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта
Визуализация и публичност
Доставка на необходимото оборудване
Счетоводна отчетност и вътрешна оценка
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Веста - Р" ООД
ЕТ "Иван Герчев"
ЕТ "Бони-Кими-Н.Лискова"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 568 590 BGN
Общ бюджет: 946 420 BGN
БФП: 567 852 BGN
Общо изплатени средства: 567 852 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 567 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 567 852 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
567 852 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 482 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 482 674 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
482 674 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 85 178 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 178 BGN
Финансиране от бенефициента 379 060 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз