Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0411-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на ,,Кабиес дент СМТЛ” ООД чрез въвеждане в предприятието на модерна CAD/CAM технология"
Бенефициент: "КАБИЕС ДЕНТ СМТЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на ,,Кабиес дент СМТЛ” ООД чрез въвеждане в предприятието на модерна CAD/CAM технология"
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта. Разпределение на функциите
Подготовка на документацията за провеждане на процедура за избор на доставчик на CAD/CAM технология
Провеждане на процедура за избор на доставчик на CAD/CAM технология
Доставка на оборудване; монтаж и първоначално изпитване
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ОДИТ ЛИНК"ЕООД
WIELADENT
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 149 BGN
Общ бюджет: 165 467 BGN
БФП: 107 553 BGN
Общо изплатени средства: 107 553 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 105 603 BGN
2012 1 950 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 553 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 89 763 BGN
2012 1 658 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 420 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 841 BGN
2012 293 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 133 BGN
Финансиране от бенефициента 59 849 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз