Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0632-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ОРТ – компания с модерно лице и европейски стандарт"
Бенефициент: „ОРТ” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "ОРТ – компания с модерно лице и европейски стандарт"
Дейности: Избор на доставчик на оборудване
Доставка на оборудването, инсталиране и въвеждане в експлоатация
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Геос машини" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 470 000 BGN
Общ бюджет: 937 524 BGN
БФП: 467 717 BGN
Общо изплатени средства: 467 717 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 467 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 467 717 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
467 717 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 397 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 397 560 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
397 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 70 158 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 158 BGN
Финансиране от бенефициента 472 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз