Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0826-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентноспособност чрез инвестиции в технологична модернизация в ИЗА АД"
Бенефициент: "Институт по заваряване"-АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Конкурентноспособност чрез инвестиции в технологична модернизация в ИЗА АД"
Дейности: Избор на доставчик
Доставка и монтаж на технологичното и лабораторно оборудване
Визуализация на проекта
Финална отчетност на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 766 BGN
Общ бюджет: 156 869 BGN
БФП: 101 765 BGN
Общо изплатени средства: 101 765 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 101 765 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 765 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 86 500 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 265 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 265 BGN
Финансиране от бенефициента 55 105 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз