Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0232-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация в предприятието"
Бенефициент: "Хранпак" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация в предприятието"
Дейности: Актуализация на старите оферти по вече одобрените по проекта параметри
Сформиране на екип от фирма "ХРАНПАК” ЕООД и разпределение на персоналните отговорности
Взаимодействие, съдействие и комуникация със съответните подизпълнители и доставчици. Мониторинг по проекта
Подготовка на технически задания към доставчици по одобрените по настоящото проектно предложение параметри
Провеждане на вътрешен търг за избор на доставчици;Оценка и избор на доставчиците по новите оферти
Договаряне с одобрените доставчици по отделните позиции на оборудването
Изготвяне на вътрешен график за приемане на доставките
Авансиране на поръчките
Подготовка на отделните поръчки от страна на съответните доставчици
Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на машините
Вътрешна отчетност на разходите по проект
Визуализация и публичност на проекта
Одит на проекта
Представяне на финалния отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 788 034 BGN
Общ бюджет: 993 505 BGN
БФП: 645 778 BGN
Общо изплатени средства: 645 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 645 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 645 778 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
645 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 548 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 548 911 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
548 911 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 96 867 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 867 BGN
Финансиране от бенефициента 424 326 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз