Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0761-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД
Бенефициент: "ИНТЕХНА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД
Дейности: Административна и техническа подготовка за изпълнението на проекта
Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация по отношение на избора на доставчик/ци на оборудването
Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик/ци на оборудването с 3 /лота/ отделни лота
Подписване на договори за доставка
Доставка на високоскоростен 5-осен обработващ център с ЦПУ
Доставка на високопроизводителна нишкова ерозийна машина
Доставка на високопроизводителна обемна ерозийна машина
Постоянен процес на комуникация с ИАНМСП, управление и отчитане на проекта
Мониторинт и междинна оценка на етапите на реализиране на проекта
Визуализация на проекта
Изготвяне на финален технически и финансов доклад за отчитане изпълнението на проекта
Извършване на задължителен проектен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 871 780 BGN
Общ бюджет: 829 523 BGN
БФП: 539 190 BGN
Общо изплатени средства: 539 190 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 539 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 539 190 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
539 190 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 458 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 458 311 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
458 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 80 878 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 878 BGN
Финансиране от бенефициента 469 420 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз