Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0431-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: " Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий "
Бенефициент: "СОНИКО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий "
Дейности: Провеждане на тръжни процедури за определяне на доставчиците. Избор на доставчиците и сключване на договорите за доставка на машините и софтуера
Доставка на ДМА
Монтаж и тестване на ДМА
Обучение на персонала за работа със закупените ДМА
Доставка на софтуера за управление на производството на системи за окачени фасади от алуминий и стъкло
Внедряване и настройка на софтуера и обучение на персонала за работа с него
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 854 077 BGN
Общ бюджет: 1 324 637 BGN
БФП: 794 782 BGN
Общо изплатени средства: 794 782 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 794 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 794 782 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
794 782 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 675 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 675 565 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
675 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 119 217 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 217 BGN
Финансиране от бенефициента 569 385 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз