Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0174-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разширение на производствената дейност на „Еко Проект”ООД чрез внедряване на екструзионна линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи диаметри"
Бенефициент: "ЕКО ПРОЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Разширение на производствената дейност на „Еко Проект”ООД чрез внедряване на екструзионна линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи диаметри"
Дейности: Сформиране на екип на проекта
Установяване на система за вътрешен контрол
Дейности по публичност и информираност(Визуализация)
Доставка на машини (екструдерна линия и шредер)
Счетоводна отчетност и вътрешна оценка
Финален отчет
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 888 225 BGN
Общ бюджет: 1 364 800 BGN
БФП: 887 120 BGN
Общо изплатени средства: 887 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 887 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 886 405 BGN
2012 715 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
887 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 754 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 753 444 BGN
2012 608 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
754 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 132 961 BGN
2012 107 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 068 BGN
Финансиране от бенефициента 478 275 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз