Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0912-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на управленския и технологичния капацитет на „ВИЛЛАН” ЕТ
Бенефициент: "НИКОЛАЙ ЯНКОВ-ВИЛЛАН" ЕТ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на управленския и технологичния капацитет на „ВИЛЛАН” ЕТ
Дейности: Придобиване на ДМА
Придобиване, внедряване на НДА и обучение на персонала
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 481 309 BGN
Общ бюджет: 784 084 BGN
БФП: 470 450 BGN
Общо изплатени средства: 470 375 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 470 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 96 262 BGN
2011 374 114 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
470 375 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 399 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 81 822 BGN
2011 317 997 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
399 819 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 439 BGN
2011 56 117 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 556 BGN
Финансиране от бенефициента 320 872 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз