Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0244-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Прокс – 2” ООД"
Бенефициент: Прокс - 2 ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: "Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Прокс – 2” ООД"
Дейности: Сформиране на екип
Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на планираното оборудване
Закупуване, доставка и монтаж на „Електро – хидравличен абкант с цифрово – програмно управление (ЦПУ)
Визуализация
Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"ОДИТ НП" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 261 235 BGN
Общ бюджет: 389 573 BGN
БФП: 253 222 BGN
Общо изплатени средства: 253 222 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 252 286 BGN
2012 936 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 222 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 214 443 BGN
2012 796 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 843 BGN
2012 140 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 983 BGN
Финансиране от бенефициента 140 665 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз