Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0805-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на СТАНКОВ ЕООД"
Бенефициент: "Станков" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Божурище
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на СТАНКОВ ЕООД"
Дейности: Избор на доставчик на ДМА
Доставка и монтаж на технологичното оборудване
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финална отчетност на проекта
Управление и мониторинг на изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Одит Консулт
"Веста - Р" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 594 966 BGN
Общ бюджет: 969 447 BGN
БФП: 581 668 BGN
Общо изплатени средства: 581 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 581 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 581 668 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
581 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 494 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 494 418 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
494 418 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 87 250 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 250 BGN
Финансиране от бенефициента 396 644 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз