Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0113-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за производството на филтри на „АСПЕКТ- ІІІ” ООД"
Бенефициент: "Аспект-3" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: "Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за производството на филтри на „АСПЕКТ- ІІІ” ООД"
Дейности: Закупуване на техника за модернизация и оптимизация на производството на филтри и пускане в експлоатация
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ Йордан Йорданов
"Никтрейд Варна" ООД
"Одита-Г" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 525 BGN
Общ бюджет: 86 460 BGN
БФП: 56 199 BGN
Общо изплатени средства: 56 199 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 56 199 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 199 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 47 769 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 769 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 430 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 430 BGN
Финансиране от бенефициента 30 975 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз