Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0242-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологично обновление и модернизация на фирма “МОНИ МГ” ООД"
Бенефициент: "МОНИ МГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Технологично обновление и модернизация на фирма “МОНИ МГ” ООД"
Дейности: Получаване на актуални оферти от потенциални доставчици
Избор на доставчици.Сключване на договори
Доставка.Монтаж.Пускане в експлоатация.72-часова проба
Протокол за въвеждане в експлоатация;. 3-седмичен мониторинг на съоръженията по методика, съгласувана с доставчиците
Отчитане на проекта
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 928 530 BGN
Общ бюджет: 1 874 452 BGN
БФП: 925 042 BGN
Общо изплатени средства: 925 042 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 925 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 925 042 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
925 042 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 786 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 786 286 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
786 286 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 138 756 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 756 BGN
Финансиране от бенефициента 952 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз