Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0918-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за производство на бетонови изделия
Бенефициент: "Соколов" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за производство на бетонови изделия
Дейности: Управление на проекта
Инвестиция – Оборудване
Инвестиция – СМР
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 857 079 BGN
Общ бюджет: 1 563 665 BGN
БФП: 839 893 BGN
Общо изплатени средства: 839 689 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 839 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 171 416 BGN
2010 0 BGN
2011 668 273 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
839 689 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 713 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 145 703 BGN
2010 0 BGN
2011 568 032 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
713 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 125 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 712 BGN
2010 0 BGN
2011 100 241 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 953 BGN
Финансиране от бенефициента 738 581 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз