Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0796-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Автоматизиране и разширяване на производството на врати и каси "
Бенефициент: ИНТЕКСТ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: "Автоматизиране и разширяване на производството на врати и каси "
Дейности: Предварителни дейности за формиране на екип и изготвяне на техническа спецификация за доставка на оборудване
Провеждане на процедура за избор на доставчици
Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и изпробване на машините
Наемане на нови служители
Обучение на служителите за работа с новозакупените машини
Пускане в експлоатация на новозакупеното оборудване
Визуализация на проекта
Заключителни дейности и финално отчитане
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 605 048 BGN
Общ бюджет: 872 387 BGN
БФП: 523 432 BGN
Общо изплатени средства: 523 432 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 523 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 523 432 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
523 432 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 444 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 444 918 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
444 918 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 515 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 515 BGN
Финансиране от бенефициента 403 365 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз