Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0178-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД"
Бенефициент: "БКК-95" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД"
Дейности: Подготовка на техническа и тръжна документация
Провеждане на тръжни процедури, контакти с потенциални доставчици, избор на изпълнител
Сключване на договори с изпълнителителите - доставчици на машини и консултантски услуги
Доставка, монтаж, тестване на машините и обучение на персонала за работа с тях
Предоставяне на консултантски услуги
Визуализация- изработка и монтаж на информационна табела и поставяне на стикери на закупените машини
Извършване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 945 600 BGN
Общ бюджет: 1 311 426 BGN
БФП: 786 856 BGN
Общо изплатени средства: 786 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 786 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 779 656 BGN
2012 7 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
786 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 668 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 662 707 BGN
2012 6 120 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 116 948 BGN
2012 1 080 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 028 BGN
Финансиране от бенефициента 630 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз