Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0281-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на ново технологично оборудване в „Транемо-Амицбол Корпорейшън” ООД"
Бенефициент: "ТРАНЕМО-АМИЦБОЛ КОРПОРЕЙШЪН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на ново технологично оборудване в „Транемо-Амицбол Корпорейшън” ООД"
Дейности: Установяване на система за управление на проекта
Откриване на специална банкова сметка
Авансово плащане
Изготвяне на тръжна документация
Одобряване на тръжната документация от Договарящата институция
Проучване на доставчици
Провеждане на тръжна процедура за доставка на необходимото оборудване
Провеждане на тръжна процедура за извършване на СМР
Извършване на СМР
Доставка на оборудване
Внедряване на оборудване
Обучение на персонала за работа с оборудването
Визуализация и гласност
Мониторинг, отчетност и оценка
Отчетност
Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 086 BGN
Общ бюджет: 171 152 BGN
БФП: 102 691 BGN
Общо изплатени средства: 102 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 102 691 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 87 288 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 404 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 404 BGN
Финансиране от бенефициента 69 390 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз