Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0453-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на „РУБЕЛЛА БЮТИ" АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване"
Бенефициент: "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на „РУБЕЛЛА БЮТИ"” АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Подготовка на тръжна документация
Провеждане на процедура за избор на подизпълнител
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването
Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Проектен одит и отчетност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Булдес
"ЕВРОМАШИН" ООД
"АССА"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 728 000 BGN
БФП: 999 975 BGN
Общо изплатени средства: 999 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 999 975 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
999 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 849 979 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 979 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 149 996 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 996 BGN
Финансиране от бенефициента 728 043 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз