Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0389-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизация на техническото оборудване в “АГРОРЕМПРОЕКТ-98” АД и повишаване на производителността и качеството на произвежданата от дружеството продукция"
Бенефициент: АГРОРЕМПРОЕКТ-98 АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: "Модернизация на техническото оборудване в “АГРОРЕМПРОЕКТ-98” АД и повишаване на производителността и качеството на произвежданата от дружеството продукция"
Дейности: Закупуване, доставка и монтаж на предвиденото оборудване
Тестване на инсталираното оборудване
Мониторинг и контрол на изпълнението на проекта
Популяризиране и визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 400 BGN
Общ бюджет: 414 882 BGN
БФП: 269 673 BGN
Общо изплатени средства: 269 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 269 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 59 280 BGN
2011 209 046 BGN
2012 1 300 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
269 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 388 BGN
2011 177 689 BGN
2012 1 105 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
229 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 892 BGN
2011 31 357 BGN
2012 195 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 444 BGN
Финансиране от бенефициента 159 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз