Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на бизнес средата в Шумен и региона и развитие на потенциала на „Геодезическо проектиране” ООД – гр Шумен за конкурентен и ефективен бизнес"
Бенефициент: "ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на бизнес средата в Шумен и региона и развитие на потенциала на „Геодезическо проектиране” ООД – гр Шумен за конкурентен и ефективен бизнес"
Дейности: Провеждане на процедура за избор на изпълнители
Доставка на оборудване
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Отчитане на изпълнението на дейностите по проекта. Мониторинг
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Еленко компютърс” ООД
"Метрисис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 711 BGN
Общ бюджет: 83 562 BGN
БФП: 54 315 BGN
Общо изплатени средства: 54 315 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 53 340 BGN
2012 975 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 315 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 45 339 BGN
2012 829 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 168 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 001 BGN
2012 146 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 147 BGN
Финансиране от бенефициента 29 460 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз