Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0780-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови пазари и устойчиво развитие за „ХМИ”
Бенефициент: "Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Нови пазари и устойчиво развитие за „ХМИ”
Дейности: Управление на проекта
Избор на доставчик на ДМА
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на ДМА
Визуализация на проекта
Отчетност на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 899 816 BGN
Общ бюджет: 1 273 112 BGN
БФП: 763 867 BGN
Общо изплатени средства: 763 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 763 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 762 607 BGN
2012 1 260 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
763 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 649 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 648 216 BGN
2012 1 071 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
649 287 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 114 391 BGN
2012 189 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 580 BGN
Финансиране от бенефициента 599 878 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз