Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0143-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Интензификация на технологични операции при производството на формови комплекти за стъкларската индустрия"
Бенефициент: "ИНХОМ-98" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: "Интензификация на технологични операции при производството на формови комплекти за стъкларската индустрия"
Дейности: Сформиране на екип по изпълнение на проекта, която да оптимизира изискванията към оборудването, цел на настоящия проект
Известяване на доставчиците на оборудване относно намерението на дружеството за закупуване на МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ с ЦПУ във връзка с ОП „Конкурентноспособност"
Избор на доставчик в зависимост от техническите показатели, цена, гаранционни условия и сервизно обслужване, предлагани от доставчиците
Сключване на договори за доставка на машините
Доставка на машините
Окомплетоване на машините с инструменти
Обучение на персонала за работа с новото оборудване
Пуск и 72 – часови пробни изпитания на машините на територията на производствената база на „ИНХОМ – 98” ООД
Въвеждане в експлоатация на новото оборудване;
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
Драски М- Светлана Гроздева
“АКТИВ”ООД
"Тексимп"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 504 215 BGN
Общ бюджет: 762 465 BGN
БФП: 373 608 BGN
Общо изплатени средства: 373 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 373 608 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
373 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 317 567 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
317 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 56 041 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 041 BGN
Финансиране от бенефициента 524 796 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз