Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0427-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Усъвършенстване на технологичния процес във фирма “Софи-В”, чрез закупуване на ново оборудване"
Бенефициент: ЕТ "СОФИ-В-ВАСИЛ ВАЧКОВ-МАРИЯ ВАЧКОВА"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: "Усъвършенстване на технологичния процес във фирма “Софи-В”, чрез закупуване на ново оборудване"
Дейности: Осигуряване на мостово финансиране за проекта
Подготовка на тръжна процедура за доставка на оборудване
Провеждане на тръжна процедура и сключване на договор за доставка на оборудване
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването
Публичност и визуализация
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромакс-96
Сова ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 295 BGN
Общ бюджет: 209 580 BGN
БФП: 136 227 BGN
Общо изплатени средства: 136 227 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 136 227 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 227 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 115 793 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 434 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 434 BGN
Финансиране от бенефициента 75 005 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз