Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0819-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на съвременна тридименсионална технология и оборудване за лазерно сканиране с цел повишаване конкурентноспособността на геототал, модернизиране на производствените процеси и диверсификация на продукцията"
Бенефициент: "ГЕОТОТАЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на съвременна тридименсионална технология и оборудване за лазерно сканиране с цел повишаване конкурентноспособността на геототал, модернизиране на производствените процеси и диверсификация на продукцията"
Дейности: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудването
Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването
Административно и финансово управление
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финален доклад и отчет на проекта пред Междинното звено
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Метрисис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 500 BGN
Общ бюджет: 231 720 BGN
БФП: 81 102 BGN
Общо изплатени средства: 81 102 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 81 102 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 102 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 68 937 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 165 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 165 BGN
Финансиране от бенефициента 227 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз