Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0747-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване конкурентноспособността на "Мултипринт ООД”"
Бенефициент: "Мултипринт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: „Повишаване конкурентноспособността на Мултипринт ООД”
Дейности: Изготвяне на тръжна документаци
Събиране, оценка и класиране на получените оферти
Подписване на договори с избрания подизпълнител
Авансово плащане за изработване на оборудването
Изработване на оборудването и плащане на втора вноска
Доплащане, доставка и разтоварване на оборудването
Сглобяване, настройка и тестване на оборудването за въвеждане в експлоатация
Обучение за работа с оборудването
Маркетингово проучване и анализ на пазара на полиграфически услуги в ЕС
Изготвяне на Маркетингов план
Анализ на вътрешните бизнес порцеси
Отчитане на проекта
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 200 BGN
Общ бюджет: 218 279 BGN
БФП: 130 967 BGN
Общо изплатени средства: 130 967 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 130 967 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 967 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 111 322 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 645 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 645 BGN
Финансиране от бенефициента 158 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз