Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД"
Бенефициент: "Павел и Синове Електрик" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД"
Дейности: Сформиране на Екип за управление на проекта
Провеждане на тръжни процедури за избор на фирми за доставка и монтаж на необходимото оборудване
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано производствено оборудване;
Визуализация и популяризиране на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 648 327 BGN
Общ бюджет: 861 977 BGN
БФП: 517 186 BGN
Общо изплатени средства: 515 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 517 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 515 986 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
515 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 439 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 438 588 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
438 588 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 398 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 398 BGN
Финансиране от бенефициента 432 218 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз